PPP là gì? Các ưu điểm và hạn chế của mô hình PPP

Theo quy định trong Khoản 01 Điều 03 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo loại hình thức. ‘Đối tác công tư’. Hình thức đầu tư PPP là gì? Chính là tên viết tắt của phương thức đầu tư đối tác công tư. Và đây là hình thức đầu tư được tiến hành trên cơ sở hợp đồng của dự án. Giữa cơ quan chức năng nhà nước và nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án. Nhằm xây dựng, cải tạo, vận hành hoặc kinh doanh, quản lý công trình xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ công.

Các loại hợp đồng dự án PPP

PPP là gì? Các ưu điểm và hạn chế của mô hình PPP
PPP là gì? Các ưu điểm và hạn chế của mô hình PPP

Hợp đồng BOT

Hợp đồng về Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao chính là bản hợp đồng được ký kết. Giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Nhằm thi công công trình hạ tầng và sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư và doanh nghiệp. Dự án sẽ được quyền kinh doanh sử dụng công trình trong 1 thời hạn nhất định. Khi hết thời hạn, chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án phải chuyển giao công trình đó. Lại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng BTO

Hợp đồng về Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh chính là hợp đồng được ký kết. Giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Nhằm thi công công trình hạ tầng và sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư và doanh nghiệp. Dự án sẽ chuyển giao lại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó được quyền kinh doanh sử dụng công trình đó trong 1 thời hạn nhất định.

Hợp đồng BT

Hợp đồng về Xây dựng – Chuyển giao chính là hợp đồng được ký kết giữa. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án (nếu có). Nhằm thi công công trình hạ tầng và sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư sẽ chuyển giao. Công trình đó lại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau đó được thanh toán bằng quỹ đất. Tại trụ sở làm việc và tài sản kết cấu hạ tầng hay quyền kinh doanh. Và khai thác công trình, các dịch vụ để tiến hành dự án khác.

Hợp đồng BOO

Hợp đồng về Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh chính là hợp đồng được ký kết giữa. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Nhằm thi công công trình hạ tầng và sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư, doanh nghiệp. Dự án sẽ sở hữu và được quyền sử dụng kinh doanh công trình trong 1 thời hạn nhất định. Khi hết thời hạn, chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án sẽ chấm dứt các hoạt động. Trong dự án đầu tư đúng theo quy định của pháp luật tại đầu tư.

Hợp đồng BTL

Hợp đồng về Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch chính vụ là hợp đồng được ký kết giữa. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Nhằm thi công công trình hạ tầng và sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư, doanh nghiệp. Dự án sẽ chuyển giao lại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được quyền cung cấp. Các dịch vụ dựa trên cơ sở vận hành và khai thác công trình đó trong 1 thời hạn nhất định. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thuê dịch vụ và thanh toán lại cho chủ đầu tư. Doanh nghiệp dự án.

Hợp đồng BLT

Hợp đồng về Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao chính là hợp đồng được ký kết giữa. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Nhằm xây dựng công trình hạ tầng và sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư, doanh nghiệp. Dự án sẽ được quyền cung cấp các dịch vụ dựa trên cơ sở vận hành và khai thác. Công trình đó trong 1 thời hạn nhất định; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sẽ thuê dịch vụ và thanh toán lại cho chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án. Khi hết thời hạn để cung cấp dịch vụ, chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án sẽ chuyển giao. Công trình đó lại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng O&M

Hợp đồng về Kinh doanh – Quản lý chính là hợp đồng được ký kết giữa. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Nhằm kinh doanh 1 phần hoặc hết toàn bộ công trình trong 1 thời hạn nhất định.

Ưu điểm của mô hình PPP là gì?

– Thúc đẩy mạnh mẽ đến hiệu quả trong quá trình phân phối và quản trị cũng như công tác quản lý các dự án.

– Cung cấp đủ nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu đang ngày càng cao hiện nay.

– Có khả năng tiếp cận với các công nghệ mới nhất. (Tại phần cứng và phần mềm) cùng với nắm bắt được chúng.

– Việc áp dụng vào các mô hình PPP có thể sẽ không yêu cầu chi trả tiền mặt ngay lập tức. Vì vậy giảm gánh nặng chi phí trong thiết kế và xây dựng.

Hạn chế trong mô hình PPP là gì?

– Khu vực tư nhân có thể bỏ qua không cần quan tâm đến dự án PPP là vì rủi ro cao. Do khả năng giữa các bên liên quan tham gia trực tiếp vào dự án PPP. Hay có thể là 1 hạn chế kỹ thuật và năng lực trình độ, tài chính.

– Thay đổi về quản lý cũng như kiểm soát tài sản về cơ sở hạ tầng xây dựng. Thông qua dự án PPP sẽ không đủ để cải thiện hiệu quả kinh tế của nó.Ngoại trừ những điều kiện cần thiết khác phải được áp dụng. Các điều kiện này bao gồm: những hoạt động cải cách về hành chính. Về quản lý cơ sở hạ tầng và môi trường hoạt động.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích thì hãy chia sẻ nó hoặc theo dõi chúng tôi qua Email để không bỏ lỡ bất kỳ một kỹ năng hay nào nhé! Đừng quên để lại đánh giá của bạn, nó là nguồn động lực vô bờ bến với chúng tôi đấy!